Retsept aastast 1864. Supp rohhilistest ernedest

Retsept aastast 1864. Supp rohhilistest ernedest Kaks toopi rohhilissed erned sawad peotud ja pestud, pehme vee sees kedetud moosiks ja siis ühe turslaki läbbi lödut ja buljongiga läbbi kedetud. Senna jurde antaks pissokesseks tükkideks leikatud woi sees röstitud nisso leiba. Ka nairid, porkanid ja kartuhwlid woib selle wiisi peal walmistud sada.   Retsept on kahele […]

Kanelikook aastast 1864

2021 Toiduväljakutse retsept ja ikka aastast 1864. Seekord siis kaneelikook ja originaalretsept siin: Õige kuiva soentud nissujahhust, 1 toopi röösa piimast ja 2 sögilussika pärmist seggataks üks parras kohhe taignas sisse, ja lastaks se sojas kerkida. Siis woetaks 3 munna, 1 nael wahhuks ligutud solamatta woid, se peneks leikatud koor 1 zitronist, ntuke süelutud sukkrut […]

Kürbisleib

2021 toiduväljakutse retsept nr. 11 (914) ja ikka aastast 1864.   Kui üks kürbisesesupp piimaga kedetud on ja üks jaggu sest järrele jääb, siis woib sellega üks wägga hea maoga, õrn leib küpsetada. On se kürbissesupp ni kaugele ärrajahtunud, et ta agga leige weel on, siis seggatakas tedda õige kuiwa, essite soentud ja söelutud nissujahhu […]

Supp rohhilinne

 2021 Toiduväljakutse retsept nr 11 ja ikka aastast 1864 Originaalretsept: Pinatid, kömnelehti ehk noored kapstataimed sawad weega pehmeks kedetud, akkitud ja selge buljoniga Nr. 8 järrele läbbi kedetud, ka mönda leikatud petersellilehti saab jurde pantud. Kui ei tahheta suppi öige klariks, siis võib 1/2 tassi risi ehk sagud ja 1 lussik rööska koort jurde panda. […]

Kreem pruuniks tehtud sukkruga (Crème brulèe)

Retsept aastast 1864. Juba tehti Crème brulèed. Küll pisut teistmoodi kui meie praegu harjunud oleme. Aga sellegipoolest väga põnev ja tasub katsetamist. 2021 toiduväljakutse retsept nr. 10 (844) Poolest naelast tõukatud sukkrust sawad 2 sögilussikad rosiweega märjaks tehtud ja pruuniks röstitud ja peale selle nattuke rosiweega üllesleotud. Siis kloppitaks 1,5 toopi wäggewad rööska koort wahhuks, ja […]

Klopps lihhaplätskestest

 2021 toiduväljakutse retsept  nr. 9 ja ikka aastast 1864. Selle retsepti jaoks sain abi ka Eesti Rahva Muuseumist. Uurisin sealt mida tähendab töuraliha? Muuseumilt sain sellise vastuse: Lida Panck on eesti kokandusajaloo klassik, tema raamatuid anti 19. saj. lõpukümnenditel ja 20. saj. algul välja nii saksa kui eesti keeles ligi 10 tuhat eksemplari ja seega […]

Kapstas walge, täidetud (willitud)

Toiduväljakutse retsept nr.8 ja ikka aastast 1864. Seekord väga põnev ja eriline retsept ehk siis täidetud kapsapea, mis on ahjus küpsetatud. Siia panen kirja ka originaalretsepti, täpset nii nagu see kokaraamatus kirjas on (195) Üks suur kapstapea saab wee sees nattuke solaga polpehmeks kedetud, siis woetaks temma wälja ja lastaks ta ärrajahtuda. Nüüd tehhaks temma […]

Pirogid, pissukessed, munnadega täidetud, wenne modu

 2021 Toiduväljakutse retsept nr.7 ja ikka aastast 1864. Walmistakse nudlitaignast, litsutaks ühe õlleklaasiga ümmargussed siiwid wälja, woetaks peneks akkitud munnad, seggataks need solaga, peneks leigatud tilli ehk petersellilehhedega, kaetaks need wäljalitsutud taignatükkit sellega, pörtaks neid poleks kokko, nii kui pissukesed pekkokid, litsutaks need äred õige kinni, wõietaks neid munnaga, puistataks nende peale riiwleiba ja küpsetatakse […]

Kartuhwlid täidetud (villitud)

Üks väga huvitav retsept aastast 1864. Siit on näha mida meie esivanemad kunagi söönud on. Täitsa põnevad kartulid ning kindlasti soovitan järele proovida, 2021 Toiduväljakutse retsept nr. 6  (183) Kartuhwlid sawas polküpseks kedetud, koritaks neid, leikatatks iggal ühhel pealt üks siivike ärra ja tehakse nemas seest õneks, alt tehhaks kartuhwlid nattuke lammeks, et nemmad kindlast […]

Kook täidetud öunadega

 Jälle üks mõnus ja lihtne õunakoogiretsept ja ikka aastast 1864. Toiduväljakutse retsept nr.5 Originaalretsept raamatust. (nr.728) Öige örnad suiöunad parrajad sured sawad ärra koritud ja, kui südda wälja leikatud on sukkru sisse tehtud kirsidega täidetud ja ühhe woiga mearitud küpsewagna pöhja peale öige tihti üks teise körwa pantud. Siis öerutaks se kollane 7 munnast 6 […]