Aasta 2021 väljakutse- Kögi- ja majapiddamisseramat, 1864

Jaga retsepti

Olen kolmandat aastat järjest alustamas oma aastast väljakutset kokandusmaailmas.

Kui aastal 2019 oli selleks virtuaalne ümbermaailmareis ja aastal 2020 Toskaana toidureis, siis aasta 2021 tuleb hoopis teistmoodi.

Aasta 2021 väljakutse retseptid pärinevad raamatust:

Kasulinne kögi- ja majapidamisseramat,

kedda välja andnut on:

Liida Panck,

makele seadnut

J Eckfeldt

Selle ramatu sees on üks täitsa kögi=seddel ja 1163 õppetussed.

Tartus, Trükkitud E.J.Karowi kirjade ja kullo ja warraga. 1864

See raamat kuulus minu vanavanaemale ja see raamat on liikunud meie suguvõsas edasi põlvest põlve.

Lisan siia raamatu eessõna, mida on igavesti vahva lugeda ja loodan ikka, et kvalifitseerun ilusti raamatu kasutajate hulka. 🙂 Eessõna on keeleliselt täpselt selline nagu raamatus. Üheks väljakutseks on kindlasti retseptide koostisosade hankimine aga kindlasti ka nende retseptide nn. tõlkimine vanast keelest meile mõistetavasse keelde.

Eessõnna.

Sest et praego üks hea kögi-ramat makelel ramatu-poedes mitte sada ei olle, siis arwan minna maja-perrenaestele head sowides kasulinne olla, kui minna se kögi-ramat mis Liida Panck väljaandnut ja E.Karowi jures 1862 aastal mügi tarwis ette tulnud, saksakelest maakeelde seadan.

Selle ramatu abiga voib igga üks kui ka koggoni harimatta maja-perenaene omma majapiddaminne toimentada ja need road ise valmistada, sest need eeskirjad on nenda korrapärast ja moistatawalt wälja kirjutud, et keik road õnnistama peawad, kui õiete eeskirja järrel tehhaks. Se makele väljaandminne on veel täielikkum kui se saksakelel, sest seal on weel 54 õppust jurde tulnud. Et iga eeskirja ehk õppust kergemast leida, on iggas jaus se juhhataja a, b, d järrel seatud. Kirjutamisse lühhedusse pärrast on murretähhed numritega kirjutud ja et eksitust ei tulle, on siin se selletaminne:

1/8 tähhendab: üks kahheksasjaggu,

1/4      ”            üks neljandik, werend,

1/3      ”             üks kolmandik,

1/2      ”             üks pool,

3/4      ”             kolmneljandiku, kolmwerendit.

Kele murred:

Õieke, õiekest, õied, õelmed, (Blüthe).

Rootskärid, puukalla (Stockfisch)

Siivid, lipsod, wilokad (Scheiben)

Sjele, shelee, kallertisuggu (Želee)

Weise, (pissuke) lõhhekalla, iberus (Lachsforelle)

Würflid, pissukesed neljakantisesed tükkit (Würfel)

Selles lotuses, et se ramat keige majapiddaja pererahwale kasuks woiks sada, sowib head edasiminnekut

Ferdinand Eckfeldt


Põnevat aastat 2020 ja uute retseptideni.


vaata veel:

Eelroad

Jõuluhommiku võileib (ühele):

  Vaja läheb: 1 viil Muhu seemnetega leiba 2 viilu verikäkki 2 tl pohlamoosi ca 50g hapukoort 1 tl mädarõika